Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Als u contact opneemt, spreken we direct een intakegesprek met u af. In dit gesprek kunt u al uw vragen stellen, kunnen wij uw situatie doornemen en op basis daarvan aangeven welke vervolgstappen in welke volgorde genomen kunnen worden. Uiteraard beslist u zelf of u na dit gesprek uw scheiding door ons wilt laten regelen. U krijgt informatie over mediation en tekenen een mediation-overeenkomst. Hierin staan afspraken over vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting (men kan de mediation stoppen wanneer men wil, maar zolang deze loopt, stapt geen van de partijen naar advocaat rechter).

Verdere gesprekken
In een aantal vervolggesprekken gaan we verder in op de situatie tot de standpunten en belangen duidelijk zijn. Daarna is de vraag aan u of u bereid bent om te zoeken naar een oplossing die tegemoet komt aan ieders belang.

Tevens informeer en adviseer ik u over de juridische mogelijkheden omtrent de eigen woning, verdeling pensioenrechten, partneralimentatie, verdeling bezittingen en schulden en overige relevante zaken. Ten aanzien van uw minderjarige kinderen informeer ik u over de verschillende mogelijkheden qua omgangsregeling, co-ouderschap, verdeling zorgtaken, financiële afspraken, vakantieregeling en overige relevante zaken.

Alimentatieberekeningen
Op basis van uw inkomsten, uitgaven en andere relevante gegevens maak ik een uitgebreide berekening maken van de partner- en/of kinderalimentatie. Deze berekening gebeurt conform de landelijke Tremanorm, die ook door alle Rechtbanken wordt gehanteerd.

Opstellen convenant en ouderschapsplan
Nadat alle relevante gegevens, wensen en keuzes gezamenlijk in kaart zijn gebracht, vertalen wij uw gegevens en gemaakte keuzes in een concept verzoekschrift, convenant en ouderschapsplan (indien van toepassing). U bekijkt opties voor mogelijke oplossingen, waarbij u probeert een meerwaarde voor u beiden te behalen.  Na goedkeuring van deze concepten maken we een afspraak om alle originele stukken te ondertekenen.

Procedure Rechtbank
Vervolgens wordt het verzoekschrift met convenant, ouderschapsplan en alle bijlagen ingediend bij de Rechtbank en in behandeling genomen. Nadat de uitspraak/beschikking van de Rechtbank binnen is, schrijven wij de scheiding voor u in bij de betreffende gemeente en is de scheiding definitief.

Meer informatie?

Neem hier contact met ons op.