Wat doe ik

Mediation bij scheiding


Mediation bij scheiding is een dienst waarbij ik help om bij een te verwachten conflict, verschil van inzicht en/of bij onvoldoende juridische kennis bij scheiding toch zelf een oplossing te vinden. Mediation kan in die situaties zinvol zijn vóór, tijdens of na de scheiding.

Bij een scheiding is het ontstaan van een conflict door verschillen in belangen van partners niet vreemd. Polariseren door het inschakelen van advocaten, die zich 100% inzetten voor het belang van hún cliënt, kan de situatie dan nog verergeren. Zeker als stellingen worden ingenomen, de partners niet meer on speaking terms zijn en hun doel is de ander te beschadigen, lopen onderhandelingen vast, volgt er steevast een lang en kostbaar traject dat uiteindelijk door een rechter beëindigd moet worden op een manier waarop vaak slechts van verliezers gesproken kan worden. 

Als u een duidelijk conflict verwacht of al bent verwikkeld in onderhandelingen die stroef lopen, dan is mediation de oplossing. Mediation is een snelle en goedkopere manier van conflicthantering, die met name bij echtscheiding effectief werkt. Ik onderzoek samen met u beiden welke belangen bij u leven en bekijken of u beiden inziet en begrijpt wat het belang of standpunt van de ander is en hoe dit heeft bijgedragen aan het (te ontstane) conflict. 
Op deze manier bereiken we samen een situatie waarin wij elkaar met elkaar een werkbare en voor u beide acceptabele oplossing kunnen vinden.

De scheidingsprocedure

Tijdens de mediation kan de scheidingsprocedure al worden gestart. Hierbij zullen wij u begeleiden en adviseren omtrent o.a. de eigen woning, de pensioenen, de verdeling van goederen en de omgangsregeling of co-ouderschap. Ook in het bepalen van de partner- en kinderalimentatieberekeningen begeleid ik u. De afspraken hierover worden vastgelegd in een convenant dat bindend is.

Na het tekenen van het convenant door u beiden kan dit worden ingediend bij de rechtbank. De procedure zal enige weken duren en kan ertoe leiden dat uw kinderen (vanaf 12 jaar) worden uitgenodigd om bij de rechter een gesprek te voeren over de voorgestelde regeling(en).

Wanneer er geen bezwaren zijn vanuit de rechtbank, zal de rechter de echtscheiding uitspreken en hierover de advocaat berichten. De advocaat of u zelf kan de echtscheiding inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie en dan is de hele procedure rond.

De periode vanaf het moment van indienen van het convenant tot het inschrijven in de basisadministratie zal ongeveer twee tot drie maanden in beslag nemen.  

Meer informatie?

Neem hier contact met ons op.