Mediation

Het komt voor dat conflicten tussen mensen zo hoog oplopen dat ze er niet meer samen uitkomen. De rechter zal dan beslissen wie gelijk heeft. Helaas betekent dit bijna altijd dat beide partijen ongelukkig zijn met de uitkomst en ook dat er een partij geen gelijk krijgt. Het lot in handen leggen van een derde partij, de rechter, brengt niet alleen dit als risico met zich mee, de nasleep ervan duurt logischerwijs veel langer, niet in de het minst omdat de kosten vele malen hoger zijn.

Via mediation gaat u als ouders met elkaar in gesprek onder mijn begeleiding. De mediator zorgt voor een veilige sfeer waarbij vrijuit gesproken kan worden en de gesprekken volledige vertrouwelijk zullen zijn.

De partijen gaan zelf op zoek naar een oplossing; de mediator zal steeds proberen ervoor te zorgen dat partijen hun eigen standpunten ter discussie durven te stellen om zo tot een optimaal resultaat te komen voor alle bij het conflict betrokken personen. Wanneer het aan allen duidelijk is waar het de partijen werkelijk omgaat, kan meestal snel worden onderhandeld en een creatieve oplossing gevonden worden.

Meer informatie?

Neem hier contact met ons op.