Alimentatie berekeningen

Wanneer u uit elkaar gaat, verandert uw financiële situatie. U bent gewend aan een bepaald inkomen- en uitgave patroon. Na een scheiding gaat u beide een eigen weg. Dit kan betekenen dat er grote veranderingen komen in zowel u inkomsten als uw uitgaven. Indien mogelijk is het streven naar een "zachte landing" wenselijk. 

Wetgeving

Er zijn door de wetgever spelregels opgesteld om na het beëndigen van een huwelijk tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van inkomsten en uitgave te komen. De basis is dat er verdeeld moet worden en u bent vrij om hierover zelf afspraken te maken. Wel is het zo dat u open en eerlijk moet zijn in wat er is om ver- en gedeeld moet worden. Wanneer u voorafgaand aan uw huwelijk al afspraken heeft gemaakt (huwelijkse voorwaarden) moet deze worden nageleefd.

Het kan zijn dat een van u beide een erfenis heeft ontvangen. De erflater kan hebben bepaald dat deze erfenis niet meegenomen mag worden in een huwelijksgemeenschap. Dat wil zeggen dat de andere partner geen aanspraak kan maken hierop. De wetgever zal een dergelijke wens van een erflater respecteren.

Indien er grote verschillen zijn van inkomsten tussen u beide, kan het zijn dat één van u beide recht heeft op partneralimentatie. De wetgever stelt dat ieder zoveel mogelijk in haar eigen inkomsten moet voorzien. Indien u niet in uw eigen inkomsten kunt voorzien, bent u "behoeftig". Wanneer u wel eigen inkomsten heeft waarmee u zich in uw levensonderhoud kunt voorzien maar deze veel lager zijn dan u tijdens uw huwelijk gewend was, hebt u "behoefte".

In beide gevallen kan worden berekend hoeveel er nodig is om u te voorzien in de juiste en rechtmatige inkomsten.

Vanuit de ex-partner van wie wordt verwacht het inkomen aan te vullen (de alimentatie betaler) wordt gekeken of er een mogelijkheid is om het gevraagde bedrag te betalen. Hiervoor wordt een berekening gemaakt waaruit de "draagkracht" blijkt. Indien er draagkracht is kan dit worden gebruikt om de ex-partner alimentatie te betalen.

Indien uw huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er zijn geen kinderen uit het huwelijk geboren, zal het recht op partner alimentatie nooit langer duren dan de duur van het huwelijk. Als er wel kinderen zijn geboren uit het huwelijk, kan de partner alimentatie maximaal 12 jaar duren. 

Ik bied u een uitgebreide berekening voor alimentatie op basis van de normen zoals die door de rechtbank worden gehanteerd (Trema-normen).

Meer informatie?

Neem hier contact met ons op.

Publicatie: 14 augustus 2012